• bartek · 02.09.2007 20:43:51 · usuń cały wątek!
 • Mobbing w pracy - perspektywa psychologiczna

  Długotrwałe, systematyczne prześladowanie psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy bywa nazywane mobbingiem lub psychoterrorem. Jest to zjawisko społeczne mogące pojawić się w każdej grupie ludzi, a często ofiara mobbingu pełni rolę kozła ofiarnego. Prześladowca (nazywany także mobberem) ma wyższy status w grupie niż ofiara lub równorzędny jej.

  W warunkach zakładu pracy jest to zazwyczaj przełożony lub współpracownik ofiary. Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji, atak na ofiarę przeprowadzany jest środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów poprawności relacji, często bez przekraczania formalnych zasad funkcjonowania społecznego w firmie.

  Manipulacja uczuciami

  Mobbing w każdej postaci polega na manipulacji uczuciami ofiary, w celu jej emocjonalnego wyniszczenia. Prześladowca dąży do tego, aby u człowieka mobbowanego wywołać i podtrzymywać lęk, poczucie winy lub uczucie poniżenia, upokorzenia. Te trzy emocje, jeśli są długotrwałe i silne, mogą doprowadzić do rozstroju nerwowego i do bardzo negatywnych skutków zdrowotnych. Każda forma mobbingu może oczywiście zawierać manipulacje wszystkimi w/w emocjami, a także wieloma innymi, jednak przeważnie jedna z w/w emocji jest główną osią danego procesu mobbingu lub jednej z jego faz.

  Zastraszanie

  Ofiara mobbingu może być zastraszana na wiele różnych sposobów, przez aluzyjne lub bezpośrednie komunikaty o zagrożeniu jej pozycji zawodowej i/lub społecznej w firmie, a nawet jej poczucia bezpieczeństwa fizycznego. Lęk mogą wywoływać u ofiary także inne, bardziej pośrednio zastraszające działania mobbera, takie jak: nadmierne kontrolowanie pracy osoby mobbowanej, fizyczne jej izolowanie lub utrudnianie jej komunikacji z otoczeniem, wydawanie niemożliwych do wykonania poleceń, zlecanie zadań znacznie przekraczających jej kompetencje, itp. Zastraszenie jest formą mobbingu stosunkowo łatwą do rozpoznania, często bardzo prostą i prymitywną. Czasem całkiem otwarcie używana jest tu agresja, szczególnie przy pogróżkach.

  Obwinianie

  Osoby, u których systematycznie wzbudzane jest nieadekwatne poczucie winy stanowią chyba największą grupę osób mobbowanych. Często jednak ta forma mobbingu pozostaje nie rozpoznawana, ponieważ łatwo pomylić niesłuszne obwinianie ze słusznym pociąganiem do odpowiedzialności, subordynowaniem lub uzasadnionym karaniem. Poza tym ten sposób prześladowania i uzależniania pracowników bywa łagodny w porównaniu z innymi. Pociąganie do odpowiedzialności jest uzasadnione i prawidłowe wówczas, gdy pracownik miał uprzednio postawione jasno określone i odpowiednie do jego możliwości zadanie. W przeciwnym wypadku pracownik jest wpędzany w poczucie winy za coś, do czego nie został zobowiązany, jest niesłusznie karany. Wywoływanie poczucia winy stanowi chyba najbardziej wyrafinowany sposób manipulacji osobą mobbowaną.

  Manipulacja uczuciami wiąże się ściśle z jasnością lub rozmyciem granic interpersonalnych oraz stylem komunikowania się. Obwinianie ofiary mobbingu, oprócz bezpośredniej formy słownej, może przybierać postać: niesprawiedliwego traktowania jej w sprawach premii, nagród, podwyżek, awansów itp., nadmiernego, nieuzasadnionego kontrolowania jej pracy, zmuszania jej do zostawania po godzinach, nadmiernego przypominania jej, jak wiele firma dla niej zrobiła, ostentacyjnego i niesprawiedliwego chwalenia innych, itd.

  Poniżanie

  Ofiary mobbingu są upokarzane na wiele sposobów, mniej lub bardziej bezpośrednio, w zależności od wyrafinowania prześladowcy. Wszelkiego rodzaju dyskredytowanie osiągnięć osoby mobbowanej to chyba najczęstsze sposoby podważenia jej poczucia wartości jako pracownika. Może to się odbywać słowami, poprzez nadmierne krytykowanie jej pracy wprost, ewentualnie z użyciem krzyku i poniżających wyrażeń lub przez powoływanie się na inne osoby, przytaczanie ich negatywnej opinii (prawdziwej lub nie). Poza tym prześladowca może poniżać ofiarę swoimi decyzjami i swoim działaniem, np. przez odebranie jej przyznanej nagrody, niesprawiedliwe nagradzanie innych, zlecanie zadań niemożliwych do wykonania lub odwrotnie, zdecydowanie zbyt łatwych do wykonania dla ofiary, nieuzasadnione nadmierne kontrolowanie jej pracy, itp. Poniżanie ofiary mobbingu często sięga jednak dalej i uderza w jej poczucie wartości jako człowieka, nie tylko jako pracownika. Prześladowca stosuje w tym celu: oczernianie i obmawianie, insynuacje dotyczące zdrowia i problemów osobistych, izolowanie od kolegów, utrudnianie kontaktowania się z nimi, upokarzające zachowanie się niewerbalne wobec ofiary (miny, uśmieszki, itp.), różnego rodzaju dowcipy i kawały ośmieszające ofiarę, itd.

  Znaczenie mobbingu dla grupy

  Przyczyny mobbingu mogą mieć swoje źródło w patologii procesów społecznych zakładu pracy jako całości i mogą być efektem niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Obecność kozła ofiarnego może być dla grupy bardzo wygodna i korzystna do pewnego czasu ? na nim bowiem mogą się skupiać negatywne emocje większości ludzi, a prześladowcy rozładowują na nim swoje frustracje, będąc tym samym bardziej znośnymi dla reszty. Istniejący wówczas stan równowagi jest milcząco akceptowany przez większość, bo doraźnie dla niej korzystny. Kozioł ofiarny jest delegowany przez procesy grupowe do znoszenia na swojej skórze niezadowolenia grupy jako całości.

  W niektórych przypadkach mobbing jest formą uzależnienia ofiary od prześladowcy ? przełożonego, w celu możliwie najdłuższej i najdokładniejszej eksploatacji zasobów ofiary. Dzieje się to na zasadzie opisywanej przez wiktymologię. Ofiara i prześladowca niejako poszukują się nawzajem i uzupełniają ? masochizm potrzebuje sadyzmu i na odwrót. Między ofiarą i prześladowcą wytwarza się wówczas bardzo silna patologiczna więź, wzajemne uzależnienie psychiczne. Bardzo często taka ofiara mobbingu nie potrafi zostawić pracy, mimo nadarzających się okazji i postępujących u niej szkód zdrowotnych. Sprawca mobbingu natomiast może racjonalizować sobie swoje postępowanie dobrem firmy ? ?wyciska? z ofiary ile się da, żeby jak najwięcej i jak najlepiej dla firmy było zrobione.

  W innych przypadkach mobbing pojawia się jako reakcja grupy lub części grupy na osobę nie pasującą do grupy w jakiś istotny sposób. Prześladowcy starają się wówczas poprzez swoje działanie spowodować, aby ofiara mobbingu opuściła grupę. Przyczyna niemożności dopasowania takiej jednostki do grupy może leżeć po stronie ofiary mobbingu, np. może wypływać z jej trudnego charakteru, ale może brać się również z nieustępliwości, despotyzmu lub innych aspołecznych cech sprawców mobbingu.

  Skutki mobbingu

  Niezależnie od przyczyn i form mobbingu jego skutki są zawsze negatywne dla ofiary, a przeważnie również dla grupy, firmy, organizacji. Ofiary mobbingu bardzo często popadają na różnorodne formy zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. W miarę nasilania się i trwania w czasie mobbing wytwarza u swoich ofiar poczucie odizolowania, niezrozumienia i odrzucenia. Ofiary mobbingu, które nie mają wsparcia społecznego ani w pracy, ani poza miejscem pracy, są szczególnie podatne na wyniszczenie emocjonalne.

  W grupach, w których utrzymuje się zjawisko mobbingu postępuje degeneracja procesów społecznych, dominują w nich różne formy manipulacji i pogarsza się komunikacja. Takie grupy, nawet po odejściu z nich ofiary mobbingu, bardzo często funkcjonują destrukcyjnie, co prowadzi do kolejnych problemów. Przeważnie lepszym rozwiązaniem dla grupy byłoby zatrzymanie procesu mobbingu, zanim jego ofiara opuści grupę.

  Relatywizm i śliskość tematu

  Mobbing jest zjawiskiem często trudnym do uchwycenia, ponieważ oprócz jego obiektywnych wskaźników posiada bardzo silną komponentę subiektywną. A mianowicie każda osoba mobbowana inaczej odbiera działania prześladowcy, każda inaczej przeżywa te same zdarzenia. Nie wszyscy te same działania danego sprawcy uważają za mobbing. Do pewnego stopnia granice mobbingu są więc płynne i zależą od subiektywnego odbioru, od wrażliwości osoby mobbowanej. Z drugiej strony pojawiać się może mobbing urojony, kiedy osoba bardzo nadwrażliwa interpretuje paranoicznie zachowania otoczenia i czuje się prześladowana, choć nikt jej w rzeczywistości nie prześladuje.

  Mobbing urojony występuje jednak z pewnością znacznie rzadziej i dotyczy tylko bardzo niewielkiej liczby osób o zachwianej równowadze psychicznej. Prawdopodobnie równie rzadko występuje mobbing rzeczywisty, ale tak bardzo wysublimowany i zakonspirowany, że odkrycie go i udowodnienie wymagałoby wybitnych zdolności detektywistycznych. Większość przypadków mobbingu można jednak stosunkowo łatwo rozpoznać i jest to z pewnością wykonalne dla większości menedżerów i specjalistów ds. personalnych.

  Autor Romuald Korach

  Żródło http://kadry.nf.pl/Artykul/6923/Mobbing-w-pracy-perspektywa-psychologiczna/manipulacja-mobbing-zarzadzanie/
 • reklama
 • SVITLANA KUBIAK · 22.02.2017 15:11:06 · usuń ten komentarz!
 • Komentarz na temat go work.pl, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work.pl
  Bardzo jestem zadowolona tej pracej. Firma uczciwa i polecam kazdemu,zawsze pomogą swoim pracownikam.Wiadomo,ze wszystkim nie dogodzisz. Bylam na 2 wyjazdach i nie narzekam. Zalezy do kogo trafisz. A tak jest super..
 • Katarzyna · 22.02.2017 17:24:18 · usuń ten komentarz!
 • Opinia o go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work
  Pracowałam w tej firmie kilka miesięcy i szczerze jestem bardzo zadowolona.Raz chyba mi się tylko zdarzyło,że wyjazd był odwołany,ale i tak się zdarza.Moim zdaniem to nie ich wina,ale tylko raz,bo reszta wyjazdów dochodziła do skutku.Praca lekka i przyjemna i do tego dobrze płatna.Czego chcieć więcej.Jak najbardziej Polecam!!!
 • agata · 22.02.2017 17:55:07 · usuń ten komentarz!
 • Dotyczy pracy w go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work
  pracowałam jako opiekunka w tej firmie. było ok, pieniądze w terminie i tyle co trzeba. jednak to nie jest laurka - zmarła mi podopieczna i oczywiście skrócony miałam pobyt. i tu zaskoczenie-potrącono mi za przejazd w jedną stronę bo skróciłam pobyt!!! dzwoniłam i upominałam się, za każdym razem inna pani odbierała telefon bo akurat pani którą wcześniej ustalałam/rozmawiałam albo na urlopie albo nie pracowała i trzeba było od początku wszystko tłumaczyć. od początku tłumaczyłam o co mi chodzi i umówiłyśmy się że za kilka dni zadzwonię. po kilku dniach znowu nowa pracownica odebrała tel. i nic nie wiedziała bo koleżanka.... na pieniądze czekałam ok. 6 miesięcy!!! ufff....
 • gość · 23.02.2017 10:07:06 · usuń ten komentarz!
 • Dotyczy pracy w go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work
  Może moja opinia nie jest całkiem powiązana z poprzednią wypowiedzią,ale ja mam także enegatywne odczucia co do kontaktu z go work,więc tu ją zamieszczam.Zostałam już zweryfikowanaprzez go work,jest adnotacja ,że preferuję w doborze oferty jedno miejsce w Niemczech,a mimo to ciągle ktoś do mnie dzwoni z zapytaniem,czy jestem dyspzycyjna,proponując mi całkiem inna lokalizację.Natomiast kiedy ja znajde jakieś pasujące mi zlecenie i dzwonię,nigdy nikt nie jest zorientowany.Zawsze ta sama sytuacja-obietnicaq,że oddzwoni koleżąnka,która się tym zajmuje.I oczywiście nigdy nie dzwoni.Więc jak widać na tych dwóch przykładach jest to dowód bałaganu,braku profesjonalizmu i szacunku dla potencjalnej pracownicy.Widzę,że należy sobie tę firme odpuścić.Skoro ja mam problemy,a jeszcze dla nich nie pracowałam,Pani pracowała i też ma z nimi problemy,to wniosek jest oczywisty.Jeszcze moje odczucie na temat zwrotu za bilet-obciążenie opiekunki kosztem dojazdu,bo podopieczna zmarła,to po prostu świństwo i draństwo.
 • GoWork.pl · 23.02.2017 10:29:43 · usuń ten komentarz!
 • Przemyślenia na temat pracy w go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work

  Szanowna Pani Agato,

  nasza firma nie potracą kosztów przejazdu w sytuacji gdy podopieczny umiera. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenie mogło nastąpić tylko wtedy gdy opiekunka nie odesłała kompletu wymaganych dokumentów, co jest podkreślone w kontrakcie, który zawieramy z każdym pracownikiem. Zawsze informujemy, że w sytuacji gdy dokumenty nie wpłyną do nas, nastąpi wstrzymanie wypłaty części wynagrodzenia. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, niemniej jednak gdy do nich dojdzie obowiązują nas procedury, o których jest mowa w umowie. Jest nam bardzo przykro, że w Pani przypadku trwało to niemal 6 miesięcy - zawsze staramy się ograniczyć ten czas oczekiwania.

  Z poważaniem,
  Zespół go work
 • reklama
 • GoWork.pl · 23.02.2017 13:07:04 · usuń ten komentarz!
 • go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work - kilka słów ode mnie
  Szanowna Pani,

  zawsze bierzemy pod uwagę preferencje naszych współpracowników do lokalizacji w której chcieliby podjąć pracę. Jeżeli w wybranym przez opiekunkę terminie nie mamy w danym miejscu odpowiedniej oferty, staramy się przedstawić inna ofertę, która mimo, że różni się lokalizacją, spełnia wszystkie pozostałe wymagania podane w zgłoszeniu. Zależy nam na tym, aby osoby zainteresowane współpraca z nami, nie czekały długo na propozycje pracy.

  Bardzo nam przykro z powodu utrudnionego kontaktu. Mogło się zdarzyć, że wszystkie linie działu, który zajmuje się opieka nad seniorami, były zajęte i nastąpiło przekierowanie do innego działu, dlatego pracownik nie był w stanie udzielić informacji na temat wybranego przez opiekuna zlecenia. Za sytuacje w której nie otrzymała Pani telefonu zwrotnego przepraszamy. Na pewno zweryfikujemy procesy w dziale telefonicznej obsługi klienta i postaramy się w przyszłości nie dopuścić do takiej sytuacji.

  Z poważaniem,
  Zespół go work
 • ktos · 23.02.2017 15:04:27 · usuń ten komentarz!
 • Dotyczy pracy w go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work
  Czy zdazają sie takze oferty dla opiekunów?
 • GoWork.pl · 23.02.2017 16:08:35 · usuń ten komentarz!
 • Jak wygląda praca w go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work?
  Oczywiście - zdarzają się oferty zarówno dla opiekunek jak i dla opiekunów osób starszych w Niemczech. Jeśli jest Pan zainteresowany pracą zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami http://www.go work/praca/niemcy;l.

  Z poważaniem,
  Zespół go work
 • olek · 23.02.2017 16:27:58 · usuń ten komentarz!
 • Praca w go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work
  Wysłałem Państwu list na temat tego forum. Czekam na pilną odpowiedź. Teraz sprawdzam jak ono jest moderowane. Będę informował internautów z rozwoju sytuacji.
 • kandydat · 23.02.2017 16:58:45 · usuń ten komentarz!
 • go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work - kilka słów ode mnie
  nie polecam
 • GoWork.pl · 23.02.2017 17:20:55 · usuń ten komentarz!
 • Mój komentarz dotyczący pracy w go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work

  Szanowny Panie Olku, Jeśli zależy Panu na czasie z pewnością szybciej dojdzie do nas mail niż list. Prosimy o kontakt na adres kontakt@go work - wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Pozdrawiamy, zespół go work
 • GoWork.pl · 23.02.2017 17:42:17 · usuń ten komentarz!
 • Opinia o go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work
  Szanowny Panie Kandydacie, Co jest powodem negatywnego nastawienia do firmy? Dlaczego konkretnie nie poleca Pan naszego serwisu? Cały czas staramy się rozwijać i ulepszać naszą pracę - Pana merytoryczna opinia może nam w tym pomóc. Pozdrawiamy, zespół go work
 • Grażyna · 23.02.2017 18:06:35 · usuń ten komentarz!
 • Dotyczy pracy w go work, Żurawia 47, Warszawa, 00-680 Warszawa, kontakt@go work
  Polecam jestem z firmy bardzo zadowolona,pracuje jako opiekunka 3lata w Niemczech.W firmie go work trzy miesiące.Nie mam ochoty zmieniać firmy.To jest moja trzecia firma.Jest dobrze.
 • Dopisz swoją odpowiedź na forum. Możesz pisać anonimowo, nie musisz podawać swoich prawdziwych danych.
 • Imię lub pseudonim:
 • Nie wypełniaj jeśli chcesz wysłać odpowiedź anonimowo.
 • Twój e-mail:
 • Nie musisz go podawać, nie będzie publikowany.
 • Treść odpowiedzi: (dozwolone tagi to <b>pogrubienie</b> <i>pochylenie</i> <u>podkreślenie</u>)
 • Przed dodaniem odpowiedzi, sprawdź czy nie ma w niej błędu.
Copyright © 2007 - 2011 Praca do kitu |Kontakt|Bannery|RSS